Về việc chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh hại lúa Xuân và cây nhãn,vải tỉnh Hưng Yên

Căn cứ thực tế kiểm tra đồng ruộng và báo cáo kết quả điều tra dự tính, dự báo của Chi cục bảo vệ thực vật cho thấy sâu, bệnh hại và cây ăn quả nhãn, vải đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ gây hại gia tăng trong thời gian tới.

Một số sâu bệnh hại như: bệnh đạo ôn hại lá trên diện tích nhiễm cơ bản được khống chế tốt, sâu cuốn lá nhỏ vũ hóa kéo dài, có sự chênh lệch về thời gian giữa các vùng sinh thái, bướm đẻ trứng tập trung từ ngày 26/4-3/5/2021, ... sâu đục cuống quả lứa 2 trên nhãn, vải vũ hóa kéo dài, sâu non nở rộ nhất từ 28/4-5/5/2021 gây hại với mật độ cao hơn, ....

Để bảo vệ lúa xuân và cây ăn quả, hạn chế thấp nhất các thiệt hại do sâu, bênh gây ra, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

- Chỉ đạo Phòng NN-PTNT (Kinh tế), Trạm bảo vệ thực vật và đơn vị chuyên môn liên quan đến huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra đồng ruộng, dự báo chính xã điểm phát sinh sâu, bệnh ...

- Tuyên truyền, đôn đốc, vận động nông dân tăng cường tự kiểm tra ruộng, vườn của gia đình, đặc biệt quan tâm tới các đối tượng sâu bệnh: đạo ôn cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ ...

- Chỉ đạo cán bộ kỹ thuật tăng cường kiểm tra đồng ruộng kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp, đại lý thuốc BVTV cung ứng đủ, đảm bảo số lượng, chất lượng các loại thuốc đặc hiệu theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

...

Chi tiết như Công văn đính kèm:337.pdf

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên