Tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh đồ ăn chay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ngày 28/4/2021 UBND tỉnh Hưng yên ban hành Công văn số 827/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh đồ chay, trong đó tập trung việc quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh đồ ăn chay.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, phòng kinh tế thành phố, thị xã tổ chức triển khai có hiệu quả:

1. Rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chay trên địa bàn quản lý.

2. Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn, tập huấn cho người sản xuất, kinh doanh thực phẩm chay.

3. Tuyên truyền, phổ biến đến người tiêu dùng lưu ý trong việc lựa chọn thực phẩm nói chung, thực phẩm chay nói riêng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chay từ khâu nguyên liệu, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển và bày bán sản phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chi tiết như Công văn đính kèm:375.pdf

BBT