Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày qua trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (từ ngày 29/4/2021-05/5/2021)

Thời tiết tuần qua trời nhiều mây, ngày nắng, nhiệt độ dao động từ 23-33 độ C. Nhìn chung điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết cũng thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh hại trên cây trồng.

1. Trên lúa: Bệnh đạo ôn cổ bông xuất hiện rải rác trên một số giống lúa như nếp, … sâu cuốn lá nhỏ lứa hai, rày nâu, rầy lưng trắng, bệnh không vằn tiếp tục phát sinh và gây hại cục bộ trên lúa.

2. Trên rau màu: bệnh mốc sương gây hại nhẹ trên cà chua; bệnh sương mai phát sinh và gây hại nhẹ trên dưa chuột; sâu xanh, sâu tơ tiếp tục gây hại với mật độ phổ biến 3-5 con/m2.

3. Trên cây ăn quả: bệnh sương mai gây hại rải rác trên nhãn, vải thời kỳ quả non; sâu đục cuống quả lứa 2 sẽ vũ hóa kéo dài, mật độ trưởng thành phổ biến 0,4-0,6 con/cành, trên vải 1-2 con/cành; nhện đỏ gây hại rải rác tỷ lệ 3-5% trên cây có múi.

Chi tiết như thông báo đính kèm:tb20.pdf

BBT