Tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho các cơ sở gây nuôi động vật rừng trước diễn biến phức tạp của Dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của Dịch Covid-19, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ sở gây nuôi động vật rừng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch của Trung ương, của tỉnh.

Các nội dung thực hiện:

1. Tổ chức thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh thú y, nhất là việc tiêu độc, khử trùng; công tác vệ sinh môi trường, kỹ thuật chăm sóc, ngăn ngừa dịch bệnh; tăng cường kiểm tra chuồng trại, đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi nhốt cũng như người dân trong vùng, ...

2. Tạm thời dừng việc mua bán, trao đổi, vận chuyển động vật rừng ra ngoài cơ sở. Chi cục Kiểm lâm tạm thời dừng cấp Giấy xác nhận nguồn gốc lâm sản đến khi có thông báo mới.

Chi tiết như Công văn đính kèm:kl.pdf

BBT