Đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR

Nhằm hỗ trợ phát hiện truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, nhanh chóng có biện pháp khoanh vùng dập dịch một cách chính xác, hiệu quả; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành tăng cường thực hiện cài đặt và sử dụng bộ giải pháp công nghệ hỗ trợ phòng, chống và truy vết Covid-19 trong cộng đồng, bao gồm: Bluezone (ứng dụng cảnh báo tiếp xúc gần người nghi nhiễm Covid-19); NCOVI (hệ thống quản lý tờ khai y tế tự nguyện); Khai báo y tế cho người nhập cảnh; Hệ thống ghi nhận người đến, đi các địa điểm công cộng (thông qua quét mã QR); Hệ thống bản đồ chống dịch an toàn COVID-19.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đến làm việc tại Trụ sở Cơ quan Sở NN-PTNT và các đơn vị trực thuộc thực hiện việc quét mã QR theo đúng quy định.

Tài liệu “Hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết Covid-19 trong cộng đồng" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành:Tài liệu hướng dẫn.pdf

BBT