Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên năm 2021

Chi tiết như Thông báo đính kèm:

tb90.pdf

Phòng Tổ chức cán bộ