Quyết định phê duyệt danh sách các xã đăng ký phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025

Ngày 17/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1152/QĐ-UBND phê duyệt danh sách các xã đăng ký phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trong đó có 43 xã của 10 huyện, thị xã, thành phố đã đăng ký phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo đó, huyện Văn Giang có 5 xã (Mễ Sở, Phụng Công, Thắng Lợi, Long Hưng, Xuân Quan); Văn Lâm có 4 xã (Tân Quang, Đình Dù, Trưng Trắc, Lạc Hồng); thị xã Mỹ Hào có 2 xã (Hòa Phong và Xuân Dục); Yên Mỹ có 3 xã (Giai Phạm, Yên Phú, Nghĩa Hiệp); Khoái Châu có 6 xã (Tân Dân, Bình Minh, Thuần Hưng, Ông Đình, Đông Kết, Dân Tiến); Ân Thi có 1 xã (Nguyễn Trãi); Kim Động có 5 xã (Hiệp Cường, Đồng Thanh, Thọ Vinh, Ngọc Thanh, Đức Hợp); Phù Cừ có 10 xã (Tam Đa, Đình Cao, Phan Sào Nam, Tống Phan, Tiên Tiến, Nhật Quang, Minh Tiến, Minh Tân, Minh Hoàng, Đoàn Đào); Tiên Lữ có 3 xã (Nhật Tân, Dị Chế, Hải Triều); Thành phố Hưng Yên có 4 xã (Hồng Nam, Quảng Châu, Phương Chiểu, Phú Cường).

Chi tiết như Quyết định đính kèm:1152.pdf

BBT