Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021 tỉnh Hưng Yên

Ngày 14/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND nhằm tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021 tỉnh Hưng Yên

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có đê thực hiện các nội dung:

- Xử lý các sự cố đê điều xảy ra trong mùa mưa lũ, bão trước cần đặc biệt quan tâm; lập phương án bảo vệ trọng điểm trong mùa lũ, bão năm 2021. Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các UBND huyện, thành phố có đê và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê điều liên quan.

- Sở NN-PTNT chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố có đê kiểm tra, rà soát đánh giá chất lượng các cống dưới đê để phát hiện các xung yếu, các cống bị hư hỏng để sửa chữa, ..., kịp thời phát hiện những hư hỏng, yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn đê điều, triển khai phương châm "4 tại chỗ"; đồng thời phối hợp chặt chễ với lực lượng quân đội đóng trên địa bàn để chuẩn bị hô đê theo phương án và kế hoạch được phê duyệt.

...

Chi tiết như Chỉ thị đính kèm:ct08.pdf

BBT