Tăng cường giám sát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản qua kiểm tra giám sát tại một số cơ sở, cửa hàng kinh doanh thực phẩm về điều kiện đảm bảo An toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ đầu năm 2021 đến nay: đã tiến hành giám sát 150 cơ sở kinh doanh thực phẩm, lấy 451 mẫu. Sau khi kiểm tra, có 36/267 mẫu chế biến thịt dương tính với chỉ tiêu hàn the; 19/182 mẫu rau, củ, quả được kiểm tra vi phạm chỉ tiêu nitrat.

Để làm tốt công tác quản lý về an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh, để người dân được sử dụng sản phẩm đảm bảo an toàn, Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường kiểm tra, tuyên truyền và đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.

Chi tiết như Công văn đính kèm:400.pdf

BBT