Quyết định điều động và bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật và Chi cục Phó Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Hưng Yên, Phó Giám đốc BQLDA ĐTXD CT Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên

Ngày 01/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm giữa chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật và ông Nguyễn Huy Bính - Trưởng Phòng Kỹ thuật, Chi cục Bảo vệ thực vật giữ chức vụ Chi cục Phó Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Hưng Yên.

Chi tiết như các Quyết định đính kèm: 1518 qd.pdf1517 qdub.pdf1516 qd.pdf

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên