Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng chống bệnh cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng virus cúm gia cầm thể động lực cao khác lây lan diện rộng

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và PTNT, từ năm 2014 đến nay chung vi rút cúm gia cầm CGC thể độc lực cao A/H5N8 đã xuất hiện gây bệnh trên gia cầm giai đoạn đầu chủ yếu xảy ra ở trên chim hoang dã, sau đó lây lan nhanh, phạm vi rộng và gây dịch bệnh trên gia cầm nuôi.

Để chủ động ngăn chặn vi rút CGC A/H5N8 và các chủng vi rút CGC thể độc lực khác, hạn chế thấp nhất việc lây nhễm và gây tử vong cho người, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi gia cầm, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung trong Công văn số 641/SNN-TY ngày 06/7/2021cv641. (1).pdf

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên