Quyết định ban hành bộ tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng yên

Ngày 31/5/2021, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định ban hành bộ tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng yên.

Chi tiết như tệp đính kèm:1255 qd.pdf

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên