KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần thứ 48 (từ ngày 21/11/2022  đến ngày 25/11/2022)
           
Thời gian   GĐ. Đỗ Minh Tuân PGĐ. Lê Trung Cần PGĐ. Nguyễn Văn Tráng PGĐ. Nguyễn Văn Kình
Thứ 2 (21/11) Sáng Họp thành viên UBND tỉnh Kiểm tra, khảo sát các tuyến đường NTM Làm việc tại cơ quan Họp UBND tỉnh
  Chiều Họp Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy
Thứ 3 (22/11) Sáng Họp Báo cáo viên Tháng 11 Kiểm tra mô hình OCOP Kiểm tra dự án Khuyến nông Làm việc tại cơ quan
  Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 (23/11) Sáng Kiểm tra sản xuất Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
  Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 (24/11) Sáng Dự Hội nghị Tỉnh ủy Hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy Kiểm tra sản xuất chuỗi Học nghị quyết
  Chiều
Thứ 6 (25/11) Sáng Dự lễ đón bằng NTM tại Phụng Công, Văn Giang Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại Khu công nghiệp sạch - Xuân Quan - Bắc Hưng Hải
  Chiều Làm việc tại cơ quan Họp Ban Giám khảo cuộc thi tuyến đường NTM