Thông báo tình hình công tác quản lý đê điều trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (từ ngày 19/8 đến ngày 20/9/2021 )

tb206.pdf

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên