Tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày 01/10/2021

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương thu hoạch nhanh gọn lùa Mùa theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng" để hạn chế ảnh hưởng của mưa bão. Đối với diện tích lúa bị dổ, dựng buộc lại để đảm bảo năng suất lúa (buộc từ 3-4 khóm để thuận lợi cho việc phòng trừ sâu bệnh). Lưu ý: đối với diện tích lúa sắp thu hoạch không phun thuốc BVTV đảm bảo ATVSTP. - Chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư... để đẩy nhanh tiến độ gieo trồng các loại rau, màu vụ Đông theo đúng lịch thời vụ đã chỉ đạo đảm bảo đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao, đồng thời tiến hành chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu, bệnh cho những diện tích cây vụ đông đã trồng. - Thu hoạch nhanh những diện tích rau, màu và cây ăn quả đã đến kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ nghiêm thời gian cách ly thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP.

Chi tiết như tệp đính kèm: 01-10-2021.pdf

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên