Tình hình sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn Quý III, nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV tnăm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Sản xuất nông nghiệp trong quí cơ bản thuận lợi, áp lực sâu, bệnh trên cây trồng không cao, ảnh hưởng không nhiều tới hiệu quả sản xuất; không có dịch bệnh lớn xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản. Tháng 7 có nhiều ngày mưa thuận lợi cho cây lúa đẻ nhánh; tháng 8: thời tiếtnắng, ít mưa thuận lợi cho cây ăn quả phát triển quả và thu hoạch nhãn; tuy nhiên, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp đã gây mưa lớn ở cuối tháng 9 đã làm ngập úng cục bộ một số diện tích, cây vụ đông, cây ăn quả. Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn kiểm tra thực tế và phối hợp với các địa phương chủ động rút nước đệm trong hệ thống kênh mương, bơmtiêu nước kịp thời và chăm sóc cho cây trồng sau mưa úng, dựng buộc những diện tích bị đổ nênkhông có ảnh hưởng lớn đếnsản xuất.

1. Trồng trọt –Bảo vệ thực vật

1.1. Trồng trọt-Cây lúa: Được sự quan tâmhiệu quả, lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh,sựphối hợp giữa các cấp, các ngành và đoàn thể kết hợp với việc đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất, mở rộng diện tích gieo thẳng, các địa phương đã hoàn thành kế hoạch gieo, cấy trong khung thời vụ đã chỉ đạo (cơ bản kết thúc gieo cấy trước ngày 15/7). Kết thúc gieo cấy, toàn tỉnh gieo, cấy được khoảng 28.407 ha (đạt 103,68% KH), trong đó diện tích cấy là 22.131 ha (diện tích cấy bằng máy khoảng 532ha), diện tích gieo thẳng là 6.276 ha (năm trước là 5.395 ha), đến ngày 27/9/2021 toàn tỉnh đã thu hoạch 6.090 ha lúa.  Dự kiến năng suất lúa vụ Mùa ước đạtkhoảng 59 tạ/ha (năm 2020 là 58,14 tạ/ha).

-Cơ cấu trà vụ:

+ Trà sớm: Diện tích 3.335 ha, chiếm 11,7 % (năm trước 6,3 %); chủ yếu gieo cấy các giống: KD18, Thiên ưu 8, Đài Thơm 8,Hà phát 3....;

+ Trà trung: Diện tích 24.733 ha, chiếm 81,3% (năm trước 93,7 %), chủ yếu các giống: Thiên Ưu 8, VNR20, ADI168, nếp Thơm Hưng Yên, nếp các loại, ,...

-Cơ cấu giống lúa:

+ Diện tích lúa năng suất: 8.380 ha chiếm 29,5% diện tích (năm trước 30%), bao gồm: nhóm lúa lai, lúa thuần như Hà phát 3, Thiên Ưu 8, KD18, ADI130, ADI28, ...;

+ Diện tích lúa chất lượng cao: 20.027 ha, chiếm 70,5% diện tích (cao hơn năm trước 0,5%), bao gồm các giống:  Nếp Thơm Hưng Yên, Đài thơm 8, Sơn Lâm 1, TBR279, lúa nếp khác,.... Trong đó, diện tích giống Nếp Thơm Hưng Yên là 3.906 ha, chiếm trên 50,5 % diện tích lúa nếp.Nhìn chung, cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, số nhánh hữu hiệu đạt cao. Các đối tượng sâu, bệnh hại từ đầu vụ đến nay cơbản thấp hơn so với năm trước, nông dân đã chủđộng hơn trong việc phòng trừ các đối tượng dịch hại.  Sau trỗ, thời tiết cơ bản thuận lợi, lúa kết hạt tốt, tỷ lệ hạt chắc cao, từ nay tới cuối vụ, nếu không có diễn biến bất thường về thời tiết và sâu bệnh hại, năng suất lúa vụ Mùa cao hơn năm trướctừ 0,5 -tạ/ha.-Cây Rau màu:Đến ngày 27/9/2021 toàn tỉnh trồng được 2.810 ha rau màu vụ Đông.Các huyện trồng nhiều rau màu vụ Đông là: Văn Giang, Kim Động, Yên Mỹ, Ân Thi và TP. Hưng Yên. Hiện nay các địa phương đang tiếp tục mở rộng diện tích trồng rau màu vụ Đông theo kế hoạch. Các loại rau, đậu, đỗ Hè thu đang cho thu hoạch, giá của các loại rau, cây đậu, đỗ tăng hơn so với CKNT.

-Cây ăn quả:

+ Cây nhãn: đã thu hoạch xong, sản lượng đạt khoảng 45.000-50.000 tấn. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên có thời điểm việc tiêu thụ nhãn gặp nhiều khó khăn, tiêu thụ chậm, có thời điểm giá bán giảm từ 5.000 -7.000 đồng/kg.

+ Chuối tây đã thu hoạch xong, sản lượng cao hơn so với năm trước từ 5-10%, cây có múi đang phát triển quả.

-Kết quả thực hiện các đề án, dự ánDự án“Tăng cường khảo nghiệm để phát triển nhanh những giống cây trồng mới phục vụ chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025”.Nhìn chung các giống lúa tham gia khảo nghiệm, trình diễn đều sinh trưởng và phát triển tốt, không nhiễm sâu bệnh hại và cho tiềm năng năng suất khá cao,  phù hợp với cơ cấu trà vụ của tỉnh. Các giống có triển vọng gồm:  TBR 225, VNR 10, Tiền Hải 1, Dự Hương 8, BT 09.+ Dự án“Chọn lọc, duy trì giống gốc nếp Thơm Hưng Yên và phục tráng một số giốnglúa chủ lực trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 -2022”: Triển khai thực hiện chọn lọc, duy trì giống gốc 3ha (gồm Nếp thơm Hưng Yên 1,5ha, nếp 415 à 1,5ha), hợp tác sản suất giống có bản quyền và sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng 31 ha (trong đó nếp thơm Hưng Yên 23ha, nếp 415 là 8ha). Các đềán dự án khác được triển khaiđúng kế hoạch, đạt hiệu quả cao.

1.2.Bảo vệ thực vật

Công tác dự tính, dự báo được quan tâm chỉ đạo quyết liệt cùng với việc bố trí cơ cấu giống lúavà thời vụgieo trồnghợp lý; đồng thời, cáccơ quan chuyên môn phối hợpchặt chẽvới các địa phương,tăng cường cán bộ kỹ thuật, bám sát đồng ruộng, dự tính dự báo chính xác; hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời và hiệu quả các đối tượng sâu, bệnh gây hại nên đã hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu, bệnh gây ra;nhìn chung các đối tượng sâu hại cơ bản thấp hơn cùng kỳ năm trước.Duy trì 03 mô hình Bệnh viện cây trồng tại 3 huyện, thành phố (Kim Động, Phù Cừ, thành phố Hưng Yên) đã tăng số buổi khám vào ngày 02 và 17 hàng tháng để  tư vấn cho nông dân phòng trừ sâu bệnh trong thời kỳxung yếu của cây trồng.Thành lập 01 đoàn kiểm tra điều kiện kinh doanh, lấy mẫu thuốc bảo vệ thực vật để kiểm định chất lượng theoQuyết định số 71/QĐ-BVTV ngày 29/7/2021. Đến thời điểm báo cáo, đoàn lấy 12 mẫu thuốc bảo vệ thực vật kiểm nghiệm chất lượng (hiện đang chờ kết quả phân tíchtại 11 cơ sở), đồng thời xử lý vi phạm hành chính 05 cơ sở buôn bán thuốc BVTV với tổng số tiền 16.500.000đồng.

2. Chăn nuôi –thuỷ sản và công tác thú y

2.1. Chăn nuôi –thuỷ sản-Chăn nuôi:

Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, tiếp tục chỉ đạo các địa phương hướng dẫn các hộ chăn nuôi phát triển đàn, tăng đàn chủ yếu ở các cơ sở đảm bảo điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Theo báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố thời điểm hiện tại tổng đàn lợn khoảng 475.000 con (lợn nái 49.875 con, lợn thịt 424.145 con, lợn đực giống 980 con), đàn gia cầm trên 9,9 triệu con; đàn trâu,  bò trên 37.000 con (trong đó bò sữa 2989 con). Chất lượng con giống được nâng lên theo hướng năng suất và chất lượng: 100% là lợn nạc và siêu nạc, trên 40% là đàn bò thịt 3 máu, gà Đông tảo và Đông tảo lai chiếm 30-35% tổng đàn gà. Tổ chứcđánh giá và cấp giấy phép đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi cho 02 doanh nghiệp: Công ty CP Dinh dưỡng quốc tế Đài Loan, Công ty CP Đức Minh;phối hợp với Thanh tra sở xử lý vi phạm về chất lượng thức ăn chăn nuôi của 03 doanh nghiệp.

-Thuỷ  sản:Tình hình sản xuất thủy sản phát triển ổn định; sản lượng  cá thương phẩm toàn tỉnh đạt khoảng31.400 tấn(trong đó,nuôi 31.382 tấn, khai thác 18tấn, thủy đặc sản thủy sản: 40tấn.); sản xuất, kinh doanh được 450triệu con cá bột,150triệu con cá giống và cá hương,đã tiến hành kiểm tra các cơ sở cho sinh sản nhân tạo, sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản phương pháp phòng, trị bệnh cho động vật thủy sản;

2.2.Công tác thú y

Trong quý, công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được quan tâm chỉ đạo,tổ chức thực hiện tốtkhông có dịch bệnh lớn xảy ra trên đàn gia súc gia cầm và thủy sản ;đã kiểm dịch trên 83.566 con lợn; 82.344 con gia cầm; 1.967.790 kg thịt gia súc, gia cầm; 2.475.526 kg chân giòlợn đông lạnh392.163 kg xúc xích, thịt hun khói; 89.691 kg da lợn sấy khô; 368.202 kg hon vũ; 133.255 kg phụ phẩm động vật; kiểm soát giết mổ 4.587 con lợn; 1.511 con gia cầmvà dán 1.483 tem vệ sinh thú y cho sản phẩm động vật ở cơ sở sơ chế, chế biến,  kinh doanh sản phẩm động vật.3.Công tác thủy lợi, đê điều và phòng chống lụt bão

3.1. Công tác thủy lợi

Sở chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với Công  ty  TNHH một thành viênKTCTTL và các địa phương tập trung theo dõi sát sao thời tiết, cập nhật mức nước trên các sông trục,phân công cán bộ trực ban 24h/24h; đảmbảo cơ bảncung cấp đủ nước cho lúa và cây trồng phát triểnkhông có diện tích cây trồng bị hạn úng ảnh hưởng lớn đến sản xuất. Bơm tiêu úng kịp thời với 49 trạm bơm, 185 tổ máy hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa úng cuối tháng 9.

3.2.Công tác Đê điều và phòng chống lụt bão

Sở đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra đê điều,trong quýkhôngphát hiện vi phạm Luật Đê điềutrên địa bàn toàn tỉnh; cấp được 02 biển xe hộđê; 12 biển xe kiểm tra đê.Phân công cán bộ trực ban 24h/24h trong mùa mưa bão; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mực nước các sông, trục, đảm bảo ứng phó kịp thời khi bão, lũ, úng xảy ra.Đã thi công hoàn thành gói thầu: Phát quang mái đê, cơ đê  huyện Văn Giang, huyện Kim Động và  thành phố Hưng Yên; gói thầu xây lắp thuộc Báo cáo kinh tế -kỹ thuật tu sửa, xử lý khẩn cấp kè Thụy Lôi ) huyện Tiên Lữ.Đang tổ chức thi công gói thầu: Tu sửa đê bị lún sụt mái đê phía đê tả Hồng, huyện Khoái Châu; Gia cố đường hành lang chân đê tả Hồng, huyện Văn Giang và huyện Khoái Châu;Xử lý cấp bách sự cố sạt lở kè Nghi Xuyênđê tả Hồng (đê ngoài Nghi Xuyên), huyện Khoái Châu; thực hiện Báo cáo kinh tế-kỹ thuật duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2021, tỉnh Hưng Yên;Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình sửa chữa, nâng cấp cống qua đê trạm bơm Triều Dương.

4. Công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu nông thôn mới" tỉnh Hưng Yên năm 2021;  thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hưng Yên (Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 ); Quyết định thành lập đoàn thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 –2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.Đôn đốc địa phương thực hiện công tác bố trí dân cư tại các dự án di dân tái định cư vùng nguy cơ sạt lở xã Bình Minh, huyện Khoái Châu và xã Tân Hưng Thành phố Hưng Yên

5. Về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

Được sự quan tâm của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh năm 2021Sở đã được đầu tư cấp kinh phí với tổng số 13 công trình dự án. Trong đó, 09 dự án chuyển tiếp, 03 dự án chuẩn bị khởi công mới, 01 hợp đồng ủy thác đảm bảo đúng tiến độ đầu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

6. Công tác khác

-Công  tác Kế hoạch -Tài  chính  và  TTNN: Hướng dẫn các phòng ban, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch sản xuất, ngân sách năm 2021;

-  Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản:

+ Tham mưu Sở thành lập 01 đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nướcvề ATTP lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Kết quả, đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về ATTP tại 20 UBND xã/phường trên địa bàn 10 huyện/thị xã/thành phố.

+ Phối hợp cùng Thanh tra Sở triển khai 01 đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện đảm bảo ATTP tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Kết quả kiểm tra 10 cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm; lấy 10 mẫu kiểm tra một số chỉ tiêu ATTP, kết quả không mẫu nào vi phạm.

+ Thành lập 02 đoàn giám sát chất lượng các sản phẩm nông lâm thủy sản. Kết quả giám sát điều kiện đảm bảo ATTP tại 11 cơ sở, lấy 11 mẫu nhãn (trong đó 01 mẫu kiểm tra 820 chỉ tiêu thuốc BVTV, 10 mẫu phân tích một số chỉ tiêu thuốc BVTV), kết quả 10/11 mẫu đảm bảo an toàn, 01 mẫu có chứa Chlopyrifos.Phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thành phố Hà Nội hỗ trợ tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được cấp mã QR, giấy đi đường cho các xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu vào địa bàn thành phố Hà Nội.-Công tác kiểm lâm:Lập 03biên bản kiểm tra nhập xuất lâm sản,21biên bản xác nhận nguồn gốc động vật hoang dãxuất bán; cấp mới 01giấy chứng nhận đủ điều kiện gây nuôi sinh trưởng, sinh sản động vật hoang dã.

-Công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19

Thành lập Ban chỉ đạo phòng chốngCovid của Sở do đồng chí Giám đốc làm trưởng ban; lãnh đạo Sởđã quántriệt, chỉ đạo tới toàn thể cán bộ công chức và người lao động trong toàn ngành thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn mới...;  đồng thời, chỉ đạoáp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 cùng với thực hiện chuyên môn đảm bảo mục tiêu kép. Nhìn chung, cán bộ, công chức và người lao động thực hiện tốt công tác phòng chống Dịch Covid 19theo chỉ đạo của tỉnh và Trung ương.

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên