Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 05/10/2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ trồng cây vụ Đông nhất là đối với cây vụ đông ưa ấm. Áp dụng linh hoạt các biện pháp kỹ thuật làm bầu, trồng xen, trồng gối, làm đất tối thiểu để đảm bảo thời vụ;đồng thời tiến hành chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu, bệnh cho những diện tích cây vụ đông đã trồng; áp dụng các biện pháp chăm sóc, thâm canh cây vụ đông theo hướng sản xuất an toàn, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP);Bón đủ lượng, bón tập trung và cân đối; không để hạn hoặc úng ngập vào các giai đoạn xung yếu của cây trồng làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm., -Thuhoạch nhanh những diện tích rau, màu và cây ăn quả đã đến kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ nghiêm thời gian cách ly thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP.

Chi tiết như tệp đính kèm: 05-10-2021.pdf

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên