Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên năm 2022

Ngày 28/9/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 207/KH-SNN về Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022.

Chi tiết như Kế hoạch đính kèm:kh207.pdf

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên