Quyết định Công nhận 02 Làng nghề: Hoa cây cảnh Mễ Sở và Quất cảnh Thiết Trụ

Ngày 07/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2330/QĐ-UBND Công nhận 02 Làng nghề: Hoa cây cảnh Mễ Sở, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang và Quất cảnh Thiết Trụ, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu.

Chi tiết như Quyết định đính kèm:2330 qd.pdf

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên