Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 11/10/2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công văn số 1173/SNN-TL, ngày 08/10/2021, về việc chủ động phòng, chống ngập úng và an toàn công trình thủy lợi, đê điều phòng mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 7.-Chỉ đạo các địa phương áp dụnglinh hoạt các biện pháp kỹ thuật để mở rộng diện tích trồng cây vụ đông khi gặp điều kiện thời tiết thuận lợi, đảm bảođúng kế hoạch; đồng thời tiến hành chăm sóc, bảo vệ sâu, bệnh cho những diện tích cây vụ đông đã trồng; áp dụng các biện pháp chăm sóc, thâm canh cây vụ đông theo hướng sản xuất an toàn, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP); Bón đủ lượng, bón tập trung và cân đối; chủ động lên cao luống cho cây trồng vụ đông và cây trồng cạn, khơi thông dòng chảy kênh mương, rãnh thoát nước tạo thuận lợi cho việc tiêu úng không để hạn hoặc ngập vào các giai đoạn xung yếu của cây trồng làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm. -Thuhoạch nhanh những diện tích rau, màu và cây ăn quả đã đến kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ nghiêm thời gian cách ly thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP.

Chi tiết như tệp đính kèm: 11-10-2021.2.pdf

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên