Các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hưng Yên

Các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

1. Chính sách đất đai

- Miễn giảm tiền sử dụng đất; miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

- Hỗ trợ doanh nghiệp về tập trung đất đai

2. Tiếp cận, hỗ trợ tín dụng

3. Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

4. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường

5. Hỗ trợ đầu sở: Bảo quản, chế biến nông sản; giết mổ gia súc, gia cầm; chế tạo thiết bị, linh kiện, máy nông nghiệp; sản xuất sản phẩm phụ trợ.

6. Hỗ trợ đầu sở chăn nuôi sữa, bò thịt.

7. Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công đầu kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.

8. Hỗ trợ giá đối với công trình cấp nước sạch nông thôn

Danh mục các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

STT

Tên dự án

Vị trí, địa điểm (, phường, huyện)

Diện tích đất sử dụng dự kiến (ha)

 Mục tiêu dự kiến

Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)

Hình thức đầu tư

Hình thức sử dụng đất

1

Xây dựng khu giết mổ tập trung

Tỉnh Hưng Yên

1,0

 Gia súc: 300 con/ngày đêm

8

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

Tỉnh Hưng Yên

1,0

 Gia cầm: 2.500 con/ngày đêm

7

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

2

Xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao

Xã Mai Động, Đức Hợp, Đồng Thanh, huyện Kim Động

200,0

 Xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao

86

Vốn nhà đầu

Thuê đất

3

Dự án nông nghiệp công nghệ cao gắn với đề án mỗi xã một sản phẩm

xã Thủ Sỹ, Nhật Tân, huyện Tiên Lữ

45,0

 Nông nghiệp công nghệ cao

550

Vốn nhà đầu

Thuê đất

4

Dự án phát triển nuôi thủy sản trong ao bán nổi

Tiên Lữ, Ân Thi, Kim Động, Khoái Châu, Phù Cừ

     100

Nuôi trồng thủy sản

80

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

5

Dự án phát triển nuôi thủy sản áp dụng công nghệ cao

Tỉnh Hưng Yên

     50

Nuôi trồng thủy sản

100

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

6

Dự án phát triển nông nghiệp tập trung xa khu dân cư

Xã Hải Triều, Lệ Xá, Minh Phượng, Cương Chính, huyện Tiên Lữ

50,0

 Nông nghiệp công nghệ cao

400

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

7

Xây dựng khu thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao, vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp

huyện Phù Cừ, Tiên Lữ, thành phố Hưng Yên

50,0

 Mỗi năm thực nghiệm 05-10 hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao sở đánh giá, nhân rộng áp dụng trên địa bàn tỉnh; đào tạo, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

200

Vốn nhà đầu

Thuê đất

8

Xây dựng khu tập trung sản xuất nông sản sạch công nghệ cao ngoài đê

Xã Tống Trân, Nguyên Hòa, Huyện Phù Cừ

70,0

 Phát triển sản phẩm nông sản sạch chất lượng cao

800

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

9

Xây dựng khu tập trung sản xuất nông sản sạch công nghệ cao

xã Đình Cao, huyện Phù Cừ

50,0

 Phát triển sản phẩm nông sản sạch chất lượng cao

600

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

10

Dự án nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao tại xã Lương Tài

Cánh đồng của 7 thôn: Nghi Cốc, Mậu Lương, Tân Xuân, Lương Tài, Xuân Đào, Đông Trại Dinh Khuốc, huyện Văn Lâm

216,4

 Phát triển chăn nuôi, và trồng trọt đảm bảo an toàn dịch bệnh và sản phẩm chăn nuôi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

650

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

11

nhà máy sử lý phân, chất thải rắn trong chăn nuôi, sản xuất phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch

Tỉnh Hưng Yên

1,0

 10-20 tấn/ngày đêm

15

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

12

dự án trồng vải trứng, vải lai, cam, bưởi hữu cơ

huyện Ân Thi và huyện Phù Cừ

15,0

 Phát triển vùng trồng theo hướng hàng hóa

20

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

13

Nhà máy chế biến rau, củ, quả

Tỉnh Hưng Yên

3,5

 chế biến 20 tấn/ngày

18

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

14

Nhà máy chế biến , lợn,thủy sản

Tỉnh Hưng Yên

4,5

 chế biến 10 tấn/ngày

15

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

15

Cơ sở bảo quản nông sản (sấy chiếu xạ, khử trùng, đông lạnh bảo quản sinh học)

Tỉnh Hưng Yên

5,0

 Sấy khô ngô 100 tấn/ngày

15

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

Tỉnh Hưng Yên

5,0

 Bảo quản rau, hoa quả tươi, nhãn, cam, chuối 1,000 tấn

25

Vốn nhà đầu

Thuê đất

16

Dự án trồng hoa cây cảnh

Tỉnh Hưng Yên

5,0

 Nâng cao hiệu quả, giá trị gia tăng sản xuất nông nghiệp của tỉnh

25

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

Dự án nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Hưng

Phía tây phía Nam giáp đất dân thôn Mễ Đậu, phía đông giáp Lương Tài, Phía Bắc giáp đất dân thôn Đồng Chung

80,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát triển chăn nuôi, trồng trọt đảm bảo an toàn dịch bệnh sản phẩm chăn nuôi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

245

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

Phía tây giáp đất dân thôn Sầm khúc, phía đông phía bắc giáp tỉnh Bắc Ninh, phía nam giáp đất dân thôn Đồng Chung

51,0

155

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

Phía bắc giáp ruộng của Bắc Ninh, Phía nam giáp ruộng của chỉ đạo, phía đông giáp ruông canh tác của thôn, phía tây giáp ruộng của bắc Ninh, Huyện Văn Lâm

35,0

110

Vốn nhà đầu

Thuê đất

phái bắc và phía tây giáp giáp ruộng của Bắc Ninh, Phía Nam giáp đất dân cư của thôn Đại Bi, Phía đông giáp kênh L6, Huyện Văn Lâm

25,0

78

Vốn nhà đầu

Thuê đất

Phía bắc giáp ruộng của đại bi, phía Nam giáp đất dân cư của thôn Đại Đồng, Phía Đông giáp Việt Hưng, Phía Tây kênh L6

15,0

48

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

Các cánh đồng của thôn Đại Từ, Phía Bắc giáp đường vào chùa Nôm, Phía Nam Giáp kênh L1, Phía Đông giáp đường vào thôn Đình Tổ, Phía tây giáp đường ĐT 385, Huyện Văn Lâm

15,0

46

 

Thuê đất

Phía Bắc Giáp đất dân cư thôn Đình Tổ, Phía tây giáp đường ĐT 385, Phía nam giáp đường vào chùa Nôm, Phía đông giáp đường vào thôn Đình Tổ, Huyện Văn Lâm

15,0

47

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

Các cánh đồng của thôn đình tổ, Phía Bắc giáp  Muông TL, phía nam giáp kênh L1, Phía đông giáp ruộng thôn Đồng Xá, Phía tây giáp đường vào thôn

20,0

65

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

Phía Bắc giáp Tỉnh Bắc ninh, Phía Nam Giáp đường 7 tấn, Phía Đông Giáp xã Đại Đồng, Phía Tây giáp xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm

145,0

436

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

Phía bắc giáp ruộng của đại bi, phía Nam giáp đất dân cư của thôn Đại Đồng, Phía Đông giáp Việt Hưng, Phía Tây kênh L6

15,0

48

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

Các cánh đồng của thôn Đại Từ, Phía Bắc giáp đường vào chùa Nôm, Phía Nam Giáp kênh L1, Phía Đông giáp đường vào thôn Đình Tổ, Phía tây giáp đường ĐT 385, Huyện Văn Lâm

15,0

46

 

Thuê đất

Phía Bắc Giáp đất dân cư thôn Đình Tổ, Phía tây giáp đường ĐT 385, Phía nam giáp đường vào chùa Nôm, Phía đông giáp đường vào thôn Đình Tổ, Huyện Văn Lâm

15,0

47

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

Các cánh đồng của thôn đình tổ, Phía Bắc giáp  Muông TL, phía nam giáp kênh L1, Phía đông giáp ruộng thôn Đồng Xá, Phía tây giáp đường vào thôn

20,0

65

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

Phía Bắc giáp Tỉnh Bắc ninh, Phía Nam Giáp đường 7 tấn, Phía Đông Giáp xã Đại Đồng, Phía Tây giáp xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm

145,0

436

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

 

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên