Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cáo hiệu quả hệ thống công trình thuỷ lợi và cấp nước sạch tỉnh Hưng yên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030

Ngày 02/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2500/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Nâng cáo hiệu quả hệ thống công trình thuỷ lợi và cấp nước sạch tỉnh Hưng yên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030.

Chi tiết như Quyết định đính kèm: 2500 qd.pdf

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên