Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 5/11/2021

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương áp đẩy mạnh tiến độ trồng cây vụ đông, đặc biệt là cây vụ đông ưa lạnh như khoai tây, bắp cải, su hào, rau ăn lá các loại, đảm bảohoàn thành kế hoạchtỉnh giao; đồng thời tiến hành chăm sóc, bảo vệ sâu, bệnh cho những diện tích cây vụ đông đã trồng; áp dụng các biện pháp chăm sóc, thâm canh cây vụ đông theo hướng sản xuất an toàn, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP); Bónđủlượng, bón tập trung và cân đối; chủ động lên cao luống cho cây trồng vụ đông và cây trồng cạn, khơi thông dòng chảy kênh mương, rãnh thoát nước tạo thuận lợi cho việc tiêu úng không để hạn hoặc ngập vào các giai đoạn xung yếu của cây trồng làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm. -Thuhoạch nhanh những diện tích rau, màu và cây ăn quả đã đến kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ nghiêm thời gian cách ly thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP.

5-11-2021.pdf

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên