Xin ý kiến tham gia góp ý dự thảo tổ chức lại Trung tâm tư vấn kỹ thuật đê điều thủy lợi trực thuộc SNN - PTNT Hưng Yên

Chi tiết như dự thảo đính kèm:

cv981.pdf

Dự thảo QĐ của UBND tỉnh đối với TTTVKTDDTL.doc

Tờ trình tổ chức lại TTTVKTTL.doc

ĐỀ ÁN TỔ CHỨC LẠI (1).DOC

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên