Quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ngày 19/01/2022, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành các Quyết định số 152/QĐ-UBND và số 146/QĐ-UBND về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, trong đó có 06 xã của 05 huyện được công nhận gồm: huyện Văn Lâm: xã Tân Quang; huyện Văn Giang: Mễ Sở, Phụng Công; huyện Yên Mỹ: xã Giai Phạm; huyện Khoái Châu: xãTân Dân; huyện Phù cừ: xã Tam Đa và 23 xã của 08 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Chi tiết như Quyết định đính kèm:152 qd.pdf

146 qdub.pdf

Ban biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên