Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dại động vật

Để chủ động, tăng cường trong công tác phòng, chống dịch bệnh Dại động vật; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh Dại động vật, trong đó chú trọng quản lý, lập danh sách hộ nuôi chó, mèo; hướng dẫn, yêu cầu các hộ chăn nuôi chó, mèo cam kết thực hiện nghiêm việc khai báo, nuôi nhốt trong khuôn viên gia đình, ...

- Tập trung tổ chức tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo hàng năm.

- Bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh dại động vật.

- Tổ chức theo dõi, giám sát, ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ chó, mèo, sản phẩm chó, mèo trái phép tại địa phương.

Chi tiết như Công văn đính kèm:cv100.pdf

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên