Quyết định ban hành quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng tham mưu tổng hợp, chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên

Chi tiết như Quyết định đính kèm:

qd421.pdf

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên