Công điện của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hưng Yên

Hồi 15h ngày 30/6/2022, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hưng Yên ban hành công điện số 01/CĐ-PCTT chỉ đạo ứng phó với bão và mưa lũ sau bão.

4232.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên