Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày vừa qua (25/8-31/8/2022)

Thời tiết tuần qua có nắng xen kẽ mưa rào; nhiệt độ dao động từ 26-36 độ C. Nhìn chung, thời tiết thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển và một số loại sâu bệnh phát sinh và gây hại.

Chi tiết như Thông báo đính kèm:TB tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua_0001.pdf

Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên