Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/10/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các địa phương tăng cường áp dụng cơ giới hóa, đưa máy móc vào thu hoạch lúa theo phương châm "sáng lúa chiều vụ đông". Áp dụng các biện pháp kỹ thuật làm bầu, trồng xen, trồng gối, trồng luồn, làm đất tối thiểu để tranh thủ thời vụ. Lưu ý: đối với diện tích lúa sắp thu hoạch không phun thuốc BVTV đảm bảo ATVSTP; -Chỉ đạo các địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ gieo, trồng các loại rau, màu vụ Đông theo đúng lịch thời vụ đã chỉ đạo đảm bảo đạt kế hoạch tỉnh giao, đồng thời tiến hành chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu, bệnh cho những diện tích cây vụ Đông đã trồng;-Thu hoạch nhanh những diện tích rau, màu và cây ăn quả đã đến kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ nghiêm thời gian cách ly thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP.

Chi tiết như tiến độ đính kèm:10-10-2022(2).pdf

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên