Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày vừa qua (6/10-12/10/2022)

Thời tiết tuần qua nhiều mây, mưa rải rác; nhiệt độ dao động từ 20-29 độ C. Nhìn chung, thời tiết thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển và một số loại sâu bệnh phát sinh và gây hại.

Chi tiết như Thông báo đính kèm:TB tình hình sv gây hại 7 ngày qua_0001.pdf

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên