Về việc tập huấn và thực hành phần mềm chuyển đổi số cho HTX nông nghiệp và chủ thể sản phẩm OCOP

Theo Công văn số 1015/KTHT-HTTT ngày 17/10/2022 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn về việc tập huấn và thực hành phần mềm chuyển đổi số cho HTX nông nghiệp và chủ thể sản phẩm OCOP, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (PTNT) phối hợp với Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam triển khai ứng dụng Phần mềm Nhật ký sản xuất (FaceFarm) và Kế toán HTX (WACA) nhằm hỗ trợ HTX nông nghiệp và các chủ thể sản phẩm OCOP ứng dụng hiệu quả các phần mềm trong quản lý sản xuất và phần mềm kế toán.

Thực hiện Công văn số 1015/KTHT-HTTT của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, để triển khai các hoạt động tập huấn và hỗ trợ thử nghiệm miễn phí ứng dụng 02 phần mềm nêu trên cho các HTX nông nghiệp và các chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn liên hệ mời các HTX nông nghiệp và các chủ thể sản phẩm OCOP tham dự hội nghị tập huấn, chi tiết hội nghị tập huấn như sau:

1. Thời gian: ngày 26/10 và sáng ngày 27/10/2022.

2. Hình thức: Trực tuyến qua phần mềm Zoom (trước khoá tập huấn, đường link Zoom sẽ được gửi qua Email, Zalo).

3. Thành phần:

- Các HTX nông nghiệp đăng ký tham gia.

- Các chủ thể sản phẩm OCOP (HTX, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất/ hộ kinh doanh, doanh nghiệp, trang trại).

(Nội dung hội nghị tập huấn tại Công văn số 1015/KTHT-HTTT ngày 17/10/2022 của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT gửi kèm theo; Các HTX nông nghiệp và chủ thể sản phẩm OCOP đăng ký tham dự theo đường link: https://forms.gle/FBuPSjzEg8WLrHhA6  trước ngày 23/10/2022 để tổng hợp và tạo trước tài khoản phần mềm thực hành).

Chi tiết như Công văn đính kèm:

 Cong van moi tham du lop tap huan HTX, chu the OCOP - Sorimachi (10.2022).pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên