Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường năm 2022

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong 10 tháng đầu năm 2022, cả nước đã xảy ra 38 ổ dịch Cúm gia cầm A/H5N1 tại 21 tỉnh, thành phố; buộc tiêu hủy hơn 92.000 con gia cầm; 1.147 ổ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại 51 tỉnh; thành phố, buộc tiêu hủy 52.000 con lợn; 244 ổ dịch Viêm da nổi cục tại 16 tỉnh với tổng số 2.225 con trâu, bò mắc bệnh, 442 con bị chết và tiêu hủy; ...

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nhằm ngăn chặn các loại dịch bệnh nguy hiểm phát sinh và lây lan, giảm thiểu tổn thất về kinh tế, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe con người; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai, thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường” trên địa bàn tỉnh; thời gian từ ngày 10/11/2022-10/12/2022 với các nội dung trọng tâm trong Công văn số 1416/SNN-TY ngày 04/11/2022.

Chi tiết như Công văn đính kèm:cv1419do.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên