Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày vừa qua (3/11-9/11/2022)

Thời tiết tuần qua ngày nắng hanh, đêm không mưa; nhiệt độ dao động từ 20-29 độ C. Nhìn chung, thời tiết thuận lợi cho trồng cây vụ đông và cây phát triển

Chi tiết như Thông báo đính kèm:tb52.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên