Về việc kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành nông nghiệp và PTNT (14/11/1945-14/11/2022)

Ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống của Ngành 14/11/1945-14/11/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan đơn vị trực thuộc Sở tổ chức các hoạt động nội bộ nhằm giáo dục truyền thống, chia sẻ kinh nghiệm, gắn chặt tình đoàn kết trong CBCCVC và người lao động trong ngành, không tổ chức đón tiếp khách.

Nhân dịp này, Sở NN&PTNT trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các Sở, ngành MTTQ và các đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đối với sự phát triển của ngành trong thời gian qua. 

Trong thời gian tới, ngành NN-PTNT mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân để ngành NN-PTNT tỉnh Hưng Yên tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc!

Trân trọng cảm ơn!

cv1453do.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên