Về việc đăng ký tham gia Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 22 – Agroviet 2022

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) và các đơn vị có liên quan thông báo rộng rãi; đồng thời, xem xét, có kế hoạch hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và tổ chức cho các cơ sở, làng nghề, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân tham gia Hội chợ, Triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 22 – Agroviet 2022.

Tên Hội chợ: Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 22 – Agroviet 2022

  - Thời gian: Từ ngày 15 – 18/9/2022.

  - Địa điểm: Khu Hội chợ Triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại (số 489 đường Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

  - Ngành hàng tham gia: Các sản phẩm nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP của tỉnh.

            Các huyện, thị xã, thành phố tham gia gửi Bản đăng ký (theo mẫu kèm theo) về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Phòng KH-TC-TTNN) trước ngày 10/9/2022 (Bản mềm gửi qua địa chỉ mail: xttmnnhy2019@gmail.com) để Sở xem xét, lựa chọn, lập kế hoạch tham gia và đăng ký chính thức với Ban Tổ chức Hội chợ. Đến thời điểm trên, nếu đơn vị nào chưa gửi bản đăng ký về Sở Nông nghiệp và PTNT, coi như đơn vị đó không có nhu cầu tham gia.

          Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính - TTNN, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên, điện thoại: 0221.3864.520/ Đ/c Ngọc: 0985.896.106./.

CV mời tham gia Hội chợ aGROVIET 2022.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên