Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày vừa qua (17/11-23/11/2022)

Thời tiết tuần qua ngày nắng nhẹ, mưa nhỏ dải rác nhiệt độ dao động từ 21-32 độ C. Nhìn chung, thời tiết thuận lợi cho trồng cây vụ đông và cây phát triển.

Chi tiết như Thông báo đính kèm:TB tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua_0001.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên