Về việc đăng ký tham gia Hội chợ Xuân 2023

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) và các đơn vị có liên quan thông báo rộng rãi và lựa chọn sản phẩm tiêu biểu, đạt chất lượng của các làng nghề, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân; đồng thời, có kế hoạch hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị, cá nhân tham gia các Hội chợ Xuân Quý Mão năm 2023 và Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Xuân 2023.

1. Hội chợ Xuân Quý Mão năm 2023

  - Thời gian: Từ ngày 12-19/01/2023.

  - Địa điểm: Khu Hội chợ Triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại (số 489 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

  - Ngành hàng tham gia: Các sản phẩm nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề của tỉnh.

2. Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Xuân 2023

- Thời gian: Từ ngày 11-16/01/2023.

- Địa điểm: Cung quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh.

- Ngành hàng tham gia: Các sản phẩm nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP của tỉnh.

            Các huyện, thị xã, thành phố có sản phẩm tham gia trưng bày tại khu gian hàng chung của tỉnh Hưng Yên tại các điểm đề nghị gửi Bản đăng ký theo mẫu về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Phòng KH-TC-TTNN) hết ngày 09/01/2022 (Bản mềm gửi qua địa chỉ mail: xttmnnhy2019@gmail.com) để Sở xem xét, lập kế hoạch tham gia và đăng ký chính thức với Ban Tổ chức Hội chợ. Đến thời điểm trên, nếu đơn vị nào chưa gửi bản đăng ký về Sở Nông nghiệp và PTNT, coi như đơn vị đó không có nhu cầu tham gia.

CV mời tham gia Hội chợ.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên