Bộ chỉ số phụ vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện Thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tỉnh Hưng Yên tháng 01/2023

Tổng số điểm Hưng Yên đạt: 57,7/100 điểm; Xếp hạng: 17/63 tỉnh, thành phố.

 

 

 

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên