Về việc gửi hồ sơ thanh quyết toán khối lượng nạo vét đông xuân và đắp đê BHH 2022-2023

Thực hiện Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao kế hoạch, hỗ trợ kinh phí nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2022-2023 tỉnh Hưng Yên; đến ngày 24/3/2023,Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônđã nhận được Hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán khối lượng nạo vét đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2022-2023của huyện Yên Mỹ.

Để kịp thời đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải cho các huyện, thị xã, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán theo quy định(phần khối lượng nạo vét kênh mương và đắp đê Bắc Hưng Hải ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% và ngân sách huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ 50%) và gửi về Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Thủy lợi) trước ngày 20/4/2023.

Gửi HS QT NVĐX.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên