Đẩy mạnh, đôn đốc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ngày 21/3, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về đẩy mạnh, đôn đốc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

 Nội dung như sau:
Thực hiện Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, từ ngày 1/7/2022, hóa đơn điện tử được triển khai trên toàn quốc đối với toàn bộ các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh như: trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng, ăn uống, nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, dịch vụ vui chơi giải trí và các dịch vụ khác đã sử dụng hóa đơn điện tử.
Tuy nhiên, các hình thức hóa đơn điện tử thông thường như hóa đơn có mã của cơ quan thuế, hóa đơn không có mã của cơ quan thuế đã triển khai trong thời gian qua chưa đáp ứng tốt cho một số hoạt động đặc thù; có thời gian hoạt động thường xuyên, liên tục, giá trị từng hóa đơn không nhiều nhưng số lượng hóa đơn rất lớn như: hoạt động kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn, bán lẻ hàng tiêu dùng.
Nhằm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đồng thời đẩy mạnh triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh có liên quan tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Cục Thuế tỉnh
- Chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền đến tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai trên địa bàn tỉnh.
- Tập trung đôn đốc, đẩy mạnh triển khai áp dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng kế hoạch, lộ trình của Tổng cục Thuế.
- Tăng cường tuyên truyền lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền tạo thuận lợi cho người nộp thuế; tuyên truyền đến người mua hàng về quyền lợi của việc lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, vừa chứng minh được nguồn gốc hàng hóa vừa có cơ hội trúng thưởng do cơ quan thuế tổ chức chương trình hóa đơn may mắn.
- Tiếp tục rà soát, phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định để trực tiếp thông báo, hướng dẫn triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.
- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ để thúc đẩy các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật. 
- Công bố đường dây nóng tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế; nắm bắt, xử lý những vướng mắc thuộc thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng cục Thuế những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ.
2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên 
- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách thuế, đồng thời tập trung tuyên truyền về lợi ích và quyền lợi khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.
- Tuyên truyền các nội dung mới của hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, tuyên truyền, vận động người nộp thuế thực hiện văn minh thương mại (mua, bán hàng hóa có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc; nâng cao uy tín của hộ kinh doanh; kê khai trung thực và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước...).
3. Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường Hưng Yên
- Công an tỉnh chủ động nắm bắt tình hình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật nhằm mục đích thu lợi bất chính hoặc chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước để chủ động đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và có giải pháp ngăn chặn kịp thời.
- Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá bán hàng hóa, dịch vụ (đối với ngành nghề phải niêm yết giá; giá niêm yết phải là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kê khai) nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc liên quan tăng cường công tác phối hợp với các Chi cục Thuế khu vực trong quá trình thực hiện triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.
- Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh tại địa bàn khi tổ chức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị này trên hệ thống Đài truyền thanh và Trang thông tin điện tử của các huyện, thị xã, thành phố.
5. Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
- Thực hiện chuyển đổi sang áp dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng thời hạn và thông báo của cơ quan thuế.
- Kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền để cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan phối hợp hỗ trợ cùng giải quyết. 
Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị này, trường hợp phát sinh vướng mắc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Cục Thuế tỉnh để xem xét, hướng dẫn hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết theo quy định.
Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nguồn tin: baohungyen.vn