Tình hình sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn tỉnh Hưng Yên Quý I năm 2023

Quý I năm 2023 diễn biến thời tiết, khí tượng, thuỷ văn vụ Xuân năm nay tương đối thuận lợi cho công tác gieo, cấy và trồng rau màu vụ Xuân.

1. Trồng trọt - Bảo vệ thực vật:

- Làm đất: Bắt đầu triển khai cầy ải, cầy lật đất từ 15/11/2022 đến ngày 20/02/2023 các địa phương cơ bản hoàn thành làm đất gieo cấy theo kế hoạch.

- Gieo mạ: Đến ngày 15/02/2023 toàn tỉnh cơ bản gieo mạ xong, được 1.805 ha, trong đó mạ nền cứng (qui dược) 1.022 ha, mạ dày xúc 783ha.

- Gieo thẳng và cấy: Đến ngày 5/3/2023 tổng diện tích gieo, cấy là 25.232 ha (đạt 100,4%KH) trong đó diện tích gieo thẳng là 7.612 ha, diện tích cấy là 17.620 ha (cấy máy khoảng 1.700ha).

* Trồng rau màu vụ Xuân: Đến ngày 24/3/2023 toàn tỉnh trồng được 5.384 ha rau màu các loại (đạt 72,4% kế hoạch). Trong đó: Cây ngô trồng được 1.068ha; lạc, đậu tương: 462 ha; dược liệu, hoa cây cảnh: 1.140 ha; Rau các loại: 2.740 ha.

* Cây ăn quả:

Cây nhãn, vải: đang ở giai đoạn ra hoa và đậu quả non, người dân đang tiến hành áp dụng các biện  pháp chăm sóc, bảo vệ để tăng tỷ lệ đậu quả.

Cây chuối và cây có múi: đang ở giai đoạn đâm chồi, nảy lộc, ra hoa và đậu quả non, một số diện tích chuối đang cho thu hoạch. Người dân đang tiến hành chăm sóc, bảo vệ để cây sinh trưởng, phát triển tốt, cho hiệu quả kinh tế cao.

Các loại cây ăn quả khác: đang trong giai đoạn đâm trồi, nảy lộc, một số đang trong giai đoạn nở hoa.

- Trồng cây nhân dân: Hiện nay các huyện, thị xã, thành phố đang triển khai đang triển khai Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về trồng cây nhân dân tỉnh Hưng Yên giai đoạn năm 2022-2025.

1.2. Công tác Bảo vệ thực vật

Sở đã chỉ đạo Chi cục BVTV phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố triển khai, tổ chức diệt chuột vụ Xuân 2023 trên toàn tỉnh kết thúc diệt chuột. Kết quả diệt chuột đợt 1 đã có 152/159 xã, phường, thị trấn đặt bả, ước tính đã diệt được khoảng 4.392.300 con chuột. Các địa phương đã và đang triển khai diệt chuột đợt 2, đến ngày 14/3/2023 đã có 09/159 xã, phường, thị trấn đặt bả, ước đã diệt được khoảng 189.200 con chuột; mức độ gây hại thấp hơn so với năm 2022.

Nhìn chung trên lúa, sâu, bệnh gây hại nhẹ với mức độ thấp; trên ngô: Sâu keo mùa thu phát sinh và gây hại nhẹ, mật độ phổ biến 0,5-1 con/m2, nơi cao 2-3 con/m2; trên cây có múi: Sâu vẽ bùa gây hại cục bộ ở một số vườn đang ra lộc Xuân mà không phòng trừ kịp thời; tỷ lệ hại nơi cao 5-7% số lá. Nhện đỏ gây hại nhẹ trên một số diện tích quất rong, quất quả; tỷ lệ nơi cao 3-5% số lá,  trên nhãn vải, rệp muội, sâu đục giò hoa gây hại rải rác nông dân chủ động các biện pháp phòng trừ, không có thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Công tác dự tính, dự báo được thực hiện thường xuyên đảm bảo chính xác, kịp thời; cán bộ kỹ thuật bám sát đồng ruộng, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

2. Chăn nuôi – thuỷ sản và công tác thú y.

2.1. Chăn nuôi

Những tháng đầu năm 2023 tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, con giống tiếp tục được sản xuất tại các trang trại, hộ chăn nuôi đảm bảo các điều kiện an toàn sinh học, phục vụ cho công tác tái đàn năm 2023, chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm. Theo báo cáo của Cục Thống kê, tổng đàn gia súc, gia cầm ở thời điểm hiện tại: đàn lợn: 503.486 con (tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước), đàn trâu, bò: 35.464 con (tăng 2,89% so với cùng kỳ năm trước), đàn gia cầm 9,250 triệu con (tăng 0,11 so với cùng kỳ năm trước). Hiện nay xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 330/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Quy định  khu vực không được phép chăn nuôi thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư; chính sách hỗ trợ khi di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

2.2. Thuỷ sản

Trong quý, sản xuất và kinh doanh được 55 triệu con cá bột, 25 triệu con cá hương và cá giống; Theo báo cáo của Cục Thống kê thu hoạch 13.240 tấn cá thương phẩm (trong đó, sản lượng nuôi trên 13.217 tấn; sản lượng khai thác 23 tấn). Kiểm tra tình hình khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn nông, ngư dân chấp hành đúng Luật thủy sản và các quy định trong khai thác thủy sản. Hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản phương pháp phòng, trị bệnh cho động vật thủy sản; phương pháp thu hoạch và công tác chuẩn bị cho vụ nuôi kế tiếp.

2.3. Công tác thú y

          Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được quan tâm chỉ đạo; đã ban hành văn bản chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tập trung  phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia; (Kế hoạch 243/KH-SNN-TY ngày 22/12/2022 về việc triển khai, thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản vụ xuân – hè năm 2023); tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm nhìn chung ổn định, không xảy ra dịch bệnh lớn,  đàn gia súc gia cầm đã ổn định, phát triển tốt; Triển khai thực hiện tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường từ ngày (01/3/2023 - 31/3/2023) tính đến ngày 16/3/2023 các địa phương phun được: 9.565 lít hóa chất khử trùng do tỉnh hỗ trợ tương ứng với 9.565.000 lượt m2 chuồng trại chăn nuôi và môi trường được khử trùng, tiêu độc; Kiểm dịch vận chuyển động vật và sản phẩm động vật được: 45.305 con lợn; 30.250 con gia cầm; 2.002.060 kg thịt gia súc, gia cầm; 396.179 kg xúc xích, thịt hun khói; 7.322 kg phụ phẩm động vật; 137.852 kg bì lợn sấy; 11.800 kg móng giò; 111.891 kg lông vũ.; kiểm soát giết mổ 17.236 con lợn, 13.430 con gia cầm. Cấp giấy chứng nhận 01 giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh; 11 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y; 01 giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y; 07 chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc thú y.

3. Công tác thuỷ lợi, đê điều và phòng chống lụt bão.

3.1. Công tác thủy lợi

Đã phối hợp với công ty TNHH một thành viên KTCTTL và các địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải, toàn tỉnh nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải được 739.741 m3, đạt 100% so với kế hoạch so với kế hoạch; kiểm tra, tu sửa, bảo dưỡng, thay thế máy móc, thiết bị, tổ chức giải tỏa vi phạm công trình thủy lợi. Bám sát lịch xả nước các Hồ thuỷ điện phân công cán bộ trực ban 24h/24h thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để tập trung lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy vụ  Xuân, đến ngày 9/02/2023 toàn tỉnh đã đổ ải cho 25.130 ha, đạt 100 % KH;, đồng thời lấy nước tích trữ vào các hệ thống sông trục, kênh mương để tưới dưỡng cho lúa sau cấy.

3.2. Công tác đê điều và phòng chống lụt bão

Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra công tác đê điều; trong quý, trên địa bàn huyện Khoái Châu xảy ra vụ vi phạm dùng máy xúc san gạt, đào đất trong hành lang bảo vệ kè.  Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản gửi UBND huyện Khoái Châu có biện pháp xử lý, giải tỏa vụ vi phạm trên. Xây dựng Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2023, tỉnh Hưng Yên trình Tổng cục Phòng chống thiên tai thẩm định và phê duyệt.

 4.  Phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện tốt công tác tham mưu UBND tỉnh, BCĐ tỉnh chỉ đạo, điều hành các địa phương thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, ban hành các Quyết định như: quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hưng Yên; quyết định công nhận 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Tham mưu tặng Bằng khen cho 13 xã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu trong phong trào thi đua ”Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” (Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 17/3/2023),  ban hành kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023 (KH số 39/KH-UBND ngày 02/3/2023)

Tham mưu tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh; tổng hợp kết quả trình UBND tỉnh công nhận xếp hạng 59 sản phẩm cho 36 chủ thể trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Công thương tổ chức trao Quyết định, Giấy chứng nhận xếp hạng sản phẩm OCOP cho các chủ thể.

 Hoàn thiện hồ sơ và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình; Cải tạo, nâng cấp đường GTNT tại 04 xã: Đông Ninh - huyện Khoái Châu, Hùng An - huyện Kim Động, Hoàng Hanh - thành phố Hưng Yên và Thiện Phiến - huyện Tiên Lữ theo Đề án phát triển kinh tế vùng bãi.

5. Công tác đầu tư xây dựng:

Sở đã chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư công trình đẩy nhanh tiến độ, thực hiện quản lý chất lượng, quản lý đầu tư, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định. Với tổng số 18 dự án trong đó:

- 02 Dự án chuyển tiếp: Dự án đầu tư xây dựng Bờ bao kênh xả tiêu trạm bơm Bảo Khê thành phố Hưng Yên:Dự án Hệ thống thủy lợi vùng chuyên canh cây nhãn, cây vải tỉnh Hưng Yên:

- 16 dự án khởi công mới: Công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng và hệ thống kênh thủy lợi phục vụ chống úng vùng nông nghiệp chuyển đổi xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động.Công trình Cải tạo, kè gia cố mái kênh trung thủy nông Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (đoạn từ cầu Lường đến cầu Dậu phường Bạch Sam).Công trình Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên…

6. Công tác khác

6.1. Công tác xúc tiến thương mại

Tham gia Chương trình Hội chợ xuân Quý Mão 2023 tại 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN; Hội chợ xuân OCOP Quảng Ninh - Xuân 2023; tham gia chương trình "Doanh nghiệp vì người tiêu dùng"

6.2. Công tác khuyến nông:

Phối hợp với  các địa phương xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình:   Đề án “Phát triển vùng sản xuất cây ăn quả, hoa cây cảnh tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2025”, Đề án “Phát triển vùng sản xuất cây ăn quả, hoa cây cảnh tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2025”. Mô hình Chăn nuôi gà, vịt thương phẩm...

6.3. Công tác kiểm lâm:

Công tác tham mưu Ban hành Kế hoạch kiểm tra, tuần tra việc chấp hành quy định của pháp luật lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022; quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022.Tiếp nhận, kiểm tra và xác nhận 08 thủ tục hành chính nội bộ (trong đó có 01 biên bản kiểm tra lâm sản và 07 biên bản xác nhận nguồn gốc động vật hoang dã);

6.4. Công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Tham mưu UBND tỉnh 02 văn bản: thông báo số 37/TB-UBND ngày 31/01/2023 về kết quả xếp hạng các địa phường thực hiện công tác quản lý chất lượng, ATTP lĩnh vực nông nghiệp năm 2022; kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 17/02/2023 đảm bảo chất lượng, vật tư nông nghiệp, chất lượng và an toàn thực phẩm nâng cáo giá trị thực phẩm thuộc lính vực ngành nông nghiệp năm 2023

Công tác thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu giám sát ATTP và xử lý vi phạm: Sở thành lập 01 đoàn kiểm tra liên ngành ATTP dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội xuân 2022. Đoàn tiến hành kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP tại 07 cơ sở, lấy 02 mẫu kiểm tra một số chỉ tiêu ATTP, kết quả không mẫu nào phát hiện vi phạm.

Sở thành lập 01 đoàn kiểm tra liên ngành ATTP dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội xuân 2023. Đoàn tiến hành kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP tại 17 cơ sở, lấy 01 mẫu kiểm tra một số chỉ tiêu ATTP, kết quả mẫu không vi phạm.

Xử phạt vi phạm hành chính về điều kiện đảm bảo ATTP tại 02 cơ sở, thu nộp ngân sách nhà nước 4 triệu đồng.

6.5. Công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính:

Thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức như nâng bậc lương, nâng ngạch ... tổng kết giao ước thi đua Khối kinh tế chuyên ngành và các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng Đồng bằng sông Hồng Trung du Miền núi phía bắc; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc đăng ký thi đua năm 2023; Sở đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2023, đã ban hành: Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2023 ; trong quý I đã trả kết quả trước hạn 90 hồ sơ thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật, nông lâm sản, kiểm lâm và thủy lợi.

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên