Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 07 cá nhân thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên

Ngày 10/4/2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 1427/QĐ-BNN-TCCB tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 07 cá nhân thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn  tặng bằng khen cho 07 cá nhân thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên do đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề “thi đua phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2022”.

Các cá nhân được khen tặng gồm: 

1. Ông Lê Trung Cần, Phó Giám đốc Sở;

2. Ông Nguyễn Văn Kình, Phó Giám đốc Sở;

3. Ông Nguyễn Văn Hanh, Chuyên viên Phòng Trồng trọt;

4. Ông Nguyễn Đức Toàn, Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng xây dựng công trình;

5. Bà Dương Thị Kim Dung, Phó Trưởng phòng Phòng kỹ thuật, Chi cục Bảo vệ thực vật;

6. Ông Lương Văn Cao, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông;

7. Ông Hoàng Ngọc Kim, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn./.

Chi tiết như Quyết định đính kèm:

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên