Thông báo về việc tiếp nhận thông tin về cơ sở kinh doanh giống cây trồng

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đã nhận đượcvăn bản số 01/2023/CV-Seasucces của Công ty TNHH Sea Succes tại, ngày 03/04/2023 về đăng ký buôn bán giống cây trồng.

Tên cơ sở kinh doanh giống cây trồng:Công ty TNHH Sea Succes

- Địa chỉ:Tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:0901003140, do Sở Kế hoạch và  Đầu  tư  tỉnh  Hưng  Yên  cấp  lần  đầu  ngày  08/02/2016,  cấp  lại  lần  1  ngày 08/10/2020.

- Người đại diện:Ông Phạm Tiến Thành

– Chức vụ: Giám đốc.

- Điện thoại: 0976.363.431. Email: seasucces.vn@gmail.com

Chi tiết:

Công văn đăng tải thông tin kinh doanh giống cây trồng.pdf

Giấy đăng ký kinh doanh.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên