Kết quả xếp loại hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022

Hết quý I/2023, tỉnh Hưng Yên có 368 HTX nông nghiệp tăng 05 HTX so với năm 2022, trong đó có 149 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổ chức lại hoạt động và 219 hợp tác xã nông nghiệp thành lập mới.

Theo tổng hợp danh sách xếp loại các hợp tác xã nông nghiệp của các huyện, thị xã, thành phố, kết quả xếp loại hoạt động của các HTX như sau:

- Có 58 HTX hoạt động tốt, chiếm 15,8% số HTX;

- Có 163 HTX hoạt động khá, chiếm 44,3% số HTX;

- Có 73 HTX hoạt động trung bình, chiếm 19,8% số HTX;

- Có 50 HTX hoạt động yếu, chiếm 13,6% số HTX;

- Có 24 HTX chưa xếp loại, chiếm 6,5% số HTX (do chưa đủ 12 tháng hoạt động trong năm).

Các HTX chuyển đổi đã từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua việc mở rộng các loại hình dịch vụ cung ứng vật tư sản xuất, thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm cho các hộ thành viên. Các HTX mới thành lập đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị ngành hàng, tổ chức sản xuất theo cùng quy trình quản lý chất lượng. Trong bối cảnh năm 2022, có nhiều khó khăn về giá cả phân bón, thức ăn chăn nuôi và thị trường tiêu thụ (các cửa khẩu của Trung Quốc bị kiểm soát chặt chẽ và hạn chế nhập khẩu do chính sách Zero Covid), một số HTX đã chủ động tiếp cận, kết nối với các thị trường xuất khẩu mới. Cụ thể: HTX nhãn lồng Nễ Châu (xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên) với sản phẩm nhãn Hương Chi trồng theo hướng hữu cơ, bước đầu HTX đã xuất 01 tấn quả tươi sang thị trường châu Âu; HTX vải trứng Hưng Yên (xã Đa Lộc, huyện Ân Thi) xuất khẩu 5 tạ vải trứng sang thị trường châu Âu; HTX nghệ Chi Tân (huyện Khoái Châu) sản xuất nghệ theo quy trình VietGAP, HTX đã liên kết với doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện xuất khẩu 6 lô bột nghệ với tổng khối lượng 96 tấn sang thị trường Nhật Bản;...

Tuy nhiên còn một số khó khăn như phần lớn các HTX nông nghiệp chưa có sự điều chỉnh kịp thời từ kế hoạch sản xuất đến phương thức, thị trường tiêu thụ sản phẩm dẫn tới sụt giảm về hiệu quả hoạt động; - Việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng khó khăn do không đủ điều kiện thế chấp tài sản nên đại bộ phận HTX thiếu vốn đầu tư vào mở rộng sản xuất, mua sắm thiết bị, máy móc, vật liệu cần thiết cho sản xuất.

 

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên