Tiến độ sản xuất nông nghiệp đến ngày 28/4/2023

Đến nay, toàn diện tích gieo trồng vụ xuân là 6105 ha, diện tích thu hoạch là1924 ha.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các địa phương:

- Thực hiện tốt các Công văn của Sở Nông nghiệp và PTNT: số 407/SNN-TrTr, ngày 31/3/2023 về việc tập trung chăm sóc và bảo vệ lúa vụ Xuân và cây ăn quả; số 87/BVTV-KT, ngày 13/4/2023 về việc chủ động phòng trừ sâu, bệnh hại nhãn, vải và lúa Xuân từ nay đến cuối vụ.

- Theo dõi chặt chẽ sâu đục cuống quả trên vải; bệnh sương mai, thán thư và các đối tượng sâu, bệnh khác trên nhãn, vải; sâu vẽ bùa, nhện đỏ, nhện vàng, rầy chổng cánh, ... trên cây có múi để phòng trừ sớm, kịp thời, hiệu quả nhằm bảo vệ quả non; Nhất là khi điều kiện thời tiết âm u, mưa phùn, độ ẩm cao.

- Tiến hành thu hoạch rau màu vụ Xuân đúng thời kỳ để đảm bảo chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm; chú ý tuân thủ thời gian cách ly đối với thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP; những diện tích rau màu đã thu hoạch xong cần thu gom, xử lý tàn dư đồng ruộng, chuẩn bị tốt các điều kiện cho vụ sản xuất tiếp theo.

Chi tiết: 28-4-2023.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên