Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệptrong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 4/2023

Kết quả đánh giá Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 4/2023 của tỉnh Hưng Yên trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://quantri.dichvucong.gov.vn/ như sau: Tổng số điểm của tỉnh Hưng Yên đạt 66,71/100 điểm, xếp hạng 9/63 tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương (giảm 0,09 điểm và giảm 3 bậc so với kết quả tháng 3/2023), trong đó Sở Nông nghiệp và PTNT tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 100%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến là 9,43%.

Kết quả các nhóm chỉ số cụ thể như sau:

+ Chỉ số Công khai minh bạch: 17,1/18 điểm,100% số TTHC được công khai đầy đủ các nội dung quy định về bộ phận cấu thành.

+ Chỉ số Tiến độ giải quyết:18,5/20 điểm.

+ Chỉ số Dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến: Chỉ số Dịch vụ công trực tuyến:8/12 điểm,tỷ lệ 84,36%. Chỉ sốThanh toán trực tuyến: 2,6/10 điểm,tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến: 3,75%.

+ Chỉ số về số hóa hồ sơ: 8,7/22 điểm, trong đó việc chứng thực bản sao điện tử thấp,đứng thứ 39/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (số đơn vị đã triển khai là 100/171 đơn vị, số lượng hồ sơ hoàn thành là 1.075 hồ sơ).

Chi tiết: 5.2- Cong bo chi so thang 4.2023.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên