Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 5/6/2023

Toàn tỉnh hiện đã thu hoạch rau màu vụ xuân là 3774 ha, trồng rau màu vụ Hè thu là 350 ha, diện tích lúa đã gặt là 16.047 ha.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các địa phương:

- Tập trung chỉ đạo huy động tối đa nguồn nhân, vật lực để thu hoạch nhanh gọn lúa Xuân theo phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” giảm thiểu những rủi ro do thời tiết gây ra; thu hoạch lúa đến đâu làm đất ngay đến đó để gốc rạ nhanh phân hủy, sử dụng các chế phẩm sinh học để gốc rạ nhanh phân hủy, hạn chế sâu, bệnh ở vụ Mùa. Tăng cường kiểm tra chất lượng giống, phân bón và các vật tư phục vụ sản xuất vụ Mùa.

- Tập trung bón thúc nuôi quả cho nhãn, cây ăn quả có múi và cây ăn quả khác đang ở giai đoạn phát triển quả non, tăng cường sử dụng phân hữu cơ vi sinh, phân bón qua lá có chứa các chất trung, vi lượng để tăng chất lượng quả.

- Thu hoạch cây ăn quả, cây rau màu đúng thời điểm để tăng năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Theo dõi chặt chẽ sâu bệnh hại nhãn, cây có múi và các cây ăn quả khác, áp dụng biện pháp phòng trừ hiệu quả theo IPM.

Chi tiết: 05-6-2023.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên