Thông báo tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua (từ ngày 01/6/2023 - 07/6/2023)

Thời tiết tuần qua ngày nắng nóng, có mưa rào giông rải rác, nhiệt độ dao động từ 26 - 38 độ C. Nhìn chung, thời tiết thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển và thu hoạch lúa Xuân.

I. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 07 NGÀY QUA

1. Trên cây lúa
Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại cục bộ trên diện lúa trỗ muộn,chủ yếu những ruộng gần nơi đã thu hoạch rầy di chuyển sang; mật độ rầy nơi cao 1.000-1500 con/m2, cá biệt trên 3.000con/m2.
Các đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại cơ bản đã được phòng trừ kịp thời, đạt hiệu quả tốt.
2. Trên cây rau màu
- Cây rau họ thập tự: Sâu xanh, sâu tơ tiếp tục xuất hiện và gây hại nhẹ; mật độ nơi cao 2-3con/m2, cục bộ 7con/m2; bọ nhảy gây hại cục bộ ở một số vùng chuyên canh rau họ thập tự. Ngoài ra, bệnh sương mai, thối nhũn, đốm vòng cải bắp gây hại nhẹ, rải rác.
- Cây dưa chuột, bí xanh: Bệnh sương mai, phấn trắng gây hại nhẹ, rải rác; tỷ lệ hại phổ biến 3-5% số lá (cấp bệnh 1-3); Bọ trĩ, rệp muội gây hại cục bộ, phạm vi hẹp.
- Các cây rau khác (nhóm rau gia vị…): Sâu bệnh gây hại không đáng kể.
3. Trên cây ăn quả
- Cây có múi: Các đối tượng như: nhện đỏ, rệp, bọ trĩ, bệnh vàng lá thối rễ, bệnh vàng lá gân xanh, loét vi khuẩn gây hại nhẹ, cục bộ.
- Cây nhãn: Sâu đục cuống quả, bọ xít nâu gây hại nhẹ, rải rác ở một số vườn không phòng trừ tốt. Ngoài ra: rệp sáp ống, bọ trĩ, bọ phất phát sinh và gây hại cục bộ. Nhìn chung, nông dân đã phòng trừ tốt nơi xuất hiện mật độ sâu cao.
II. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Trên cây rau màu
- Cây rau họ thập tự: Sâu xanh, sâu tơ tiếp tục xuất hiện và gây hại nhẹ, rải rác; bọ nhảy gây hại cục bộ ở một số vùng chuyên canh rau họ thập tự.
- Cây dưa chuột, bí xanh: Bệnh sương mai, phấn trắng tiếp tục gây hại nhẹ, rải rác; Bọ trĩ, rệp muội gây hại cục bộ, phạm vi hẹp.
- Các cây rau khác (nhóm rau gia vị…): Sâu bệnh gây hại không đáng kể.
2. Trên cây ăn quả
- Trên cây có múi: Các đối tượng như: nhện đỏ, rệp, bọ trĩ, bệnh vàng lá thối rễ, bệnh vàng lá gân xanh, loét vi khuẩn tiếp tục gây hại nhẹ, cục bộ.
- Cây nhãn: Bọ xít nâu tiếp tục gây hại cục bộ ở những vườn ít quan tâm áp dụng biện pháp cắt tỉa, phòng trừ không tốt. Ngoài ra, Rệp sáp, bọ phấn, bọ trĩ gây hại cục bộ ở một số vườn trồng dày.
- Trên cây ổi: Bọ xít muỗi xuất hiện và gây hại cục bộ; sâu róm, sâu đục búp gây hại nhẹ, rải rác.
Iii. ÐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HOẶC CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Ở ÐỊA PHƯƠNG
+ Tiếp tục khẩn trương thu hoạch diện tích lúa chín, đồng thời chuẩn bị tốt cho công tác sản xuất vụ Mùa.
+ Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và các đối tượng sâu bệnh chính trên các loại cây trồng để chủ động thông báo, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm giảm thiệt hại do thời tiết và sâu bệnh gây ra đến mức thấp nhất, đồng thời khuyến cáo nông dân không sử dụng thuốc BVTV tràn lan, không theo hướng dẫn nhất là giai đoạn cuối vụ để đảm bảo an toàn VSTP.
+ Tăng cường công tác giám sát Mã số vùng trồng (đặc biệt đối với cây nhãn), đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tuân thủ nghiêm quy định về điều kiện duy trì MSVT; Báo cáo kiến nghị duy trì MSVT trước khi bước vào vụ thu hoạch theo quy định.
1. Trên cây rau màu
- Sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy xuất hiện mật độ cao trên rau họ thập tự, sâu đục quả, rệp, bọ trĩ hại đậu đỗ, dưa chuột cần phòng trừ bằng thuốc sinh học nhý: Aizabin WP, Vi – BT, Bitadin WP, VK. Những vùng trồng chuyên canh rau họ thập tự mà thường xuyên xuất hiện Bọ nhảy mật độ cao cần áp dụng các biện pháp luân canh với nhóm rau khác, bơm nước để ngâm đất nhằm diệt Ấu trùng trong đất trước khi trồng vụ mới.
- Đối với nhóm rau gia vị: Sâu bệnh gây hại không đáng kể nên không cần áp dụng biện pháp hóa học để phòng trừ.
2. Trên cây ăn quả
- Cây nhãn: Tiếp tục theo chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh chính như Bệnh sương mai, thán thư; Rệp sáp, bọ phấn, bọ trĩ, bọ xít để khuyến cáo kịp thời nông dân phòng trừ nơi sâu, bệnh có nguy cơ bùng phát bằng các thuốc đặc hiệu.
- Cây có múi:
Theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh chính; Hướng dẫn nông dân phòng trừ nhện đỏ phòng trừ bằng các thuốc đặc hiệu như: Detect 50WP, Catex 3.6EC, Saromite 57EC, Comite 73EC, Alterkil 45SC, Comda Gold 5WG…; sâu vẽ bùa, bọ trĩ, rệp muội nơi có mật độ cao bằng các thuốc đặc hiệu như: Radiant 60SC, Kola 700WG, Brightin 4.0EC... theo nguyên tắc “4 đúng”.
- Trên cây ổi: Phòng trừ Bọ xít muỗi, sâu róm, sâu đục búp xuất hiện mật độ cao cần phòng trừ bằng các thuốc như Dylan 2EC, Secsaigon 25EC…, phòng trừ trước khi áp dụng biện pháp bao quả phòng chống ruồi vàng.

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên